Memarlıq layihəsi

Memarlıq layihəsi Memarlıq layihəsi - Məkanın tikintisi üçün lazım olan cizgilər və texniki məlumatlar toplusudur. Memarlıq-inşaat bölməsinə (memarlıq və konstruksiya) məkanın layihələndirilməsi üçün ümumi texniki məlumatlar, mərtəbələr üzrə plan, fasadların tipləri,...