With such a broad denotation, there is no universal language or unifying institution for designers of all disciplines. This allows for many differing philosophies and approaches toward the subject (see Philosophies and studies of design, below). The person designing is called a designer, which is also a term used for people who work professionally in one of the various design areas, usually also specifying which area is being dealt with (such as a fashion designer, concept designer or web designer). A designer's sequence of activities is called a design process. The scientific study of design is called design science.Additional definitions, Design is planning to manufacture an object, system, component or structure. Then, the word "design" can be used as a noun or a verb. In a broader sense, the design is an applied art and engineering that integrate with technology. With a design definition is fairly broad, the design has a myriad of specifications that professionals in their fields, and yet there is one institution that can collect all of the manifesto of the design as a whole, although it does not mean we do not find the schools that initiated the birth of designers.Substantial disagreement exists concerning how designers in many fields, whether amateur or professional, alone or in teams, produce designs. Dorst and Dijkhuis argued that "there are many ways of describing design processes" and discussed "two basic and fundamentally different ways",[9] both of which have several names. The prevailing view has been called "The Rational Model",[10] "Technical Problem Solving"[11] and "The Reason-Centric Perspective".[12] The alternative view has been called "Reflection-in-Action",[11] "Evolutionary Design",[8] "co-evolution",[13] and "The Action-Centric Perspective".[12]

Dərzi xidməti və xüsusiyyətləri

Məqalənin növü:
müəllif
Dərzi xidməti və xüsusiyyətləri

İllər ili əhəmiyyətini qoruyan bir sənət olaraq görə biləcəyimiz dərzilik xidməti zaman içində müxtəlif değişiklikliklere uğrasa da hələ də hörmət edilməsi lazım olan bir fəaliyyətdir. Digər sənətkarlıq növləri kimi hər kəsin ola bilməyəcəyi və xüsusi qabiliyyət istəyən dərzilik işləri həyatımızın əhəmiyyətli ehtiyaclarından biri olan paltar və geyinmə ehtiyacımızın daha xüsusiyyətli və istədiyimiz bir şəkildə ola bilməsi üçün yardımlarına ehtiyac duyduğumuz kəslərdir. Həm istədiyimiz model və parçalardan faydalanaraq dikimi edilən paltarların yanında mövcud kıyafetlerimizin istədiyimiz tərzdə dəyişdirilməsi və təmir və onarımının edilməsi də bu kəslərin əllərindən keçər. Bu xidmətlərin sağlam şəkildə reallaşmasını təmin tərzinin özünə xas bəzi xüsusiyyətləri var. Bunlara toxunacam olsaq: bu kəslərin şəkil və kosmos məlumatına hakim, bütün və parçalar arasında əlaqə qura bilmə qabiliyyətinə sahib və bu sayədə dizayn mövzusunda təsirli olan, əl və barmaqlarını ustalıqla, göz və ayaqlarını da uyğun bir şəkildə istifadə edə rənglər və tikiş detallarını qavrayan, diqqətli, səbrli, hesab kitab işlərinə hakim, vasvası, anlayışlı və fərqli görüşlərə və yeniliklərə açıq kəslər olması lazımlıdır. Bu detalların bəziləri esnaflık anlayışının ehtiyaclarından olub bəziləri isə birbaşa tərzi əməliyyatları ilə əlaqədardır. Terzilik zanaatini etməyi maneə törədə dezavantajlardan bəhs edəcək olsaq isə, əl titrəməsi, əl və barmaq pozuqluqları, romatizm, yaxın görmə pozuqluqlarını nümunə göstərə bilərik.

Xüsusilə tikəm işi edən tərzi atelyelərində tikəm əməliyyatlarının gerçekleştirileceği daha böyük tikiş maşınları olmaqla birlikdə daha kiçik olub da yalnız təmir xidmətləri verən tərzinin kiçik tikiş maşınları var. Bununla birlikdə hər dərzilik fəaliyyəti edən kəslərin istifadə etdiyi özlərinə xüsusi vəsaitlər var. Bunlara parça, astar, ibrişim, iplik, masura, düymə, tikiş maşını, ütü masası, bıçkı masası, overlok maşını, ütü, qayçı, mezura, gönye, müxtəlif çarxlar ilə qol taxtası, citcit, əyri xətkeş, düz xətkeş, tikiş iynəsi, toplu iynə, ütü yastığı, üzük, zəncirbənd, sınaq aynası, ölçü dəftəri kimi vəsaitləri nümunə verə bilərik.

Şərhlər

Şərh yoxdu. Sizinki ilk ola bilər!